การติดตั้งแผ่นหลังคา

ขั้นตอนที่ 1 เช็คระดับแปและเริ่มตั้งแนวโดยใช้เส้นเอ็นขึงเพื่อยึดขาแถวแรก ใช้ขาด้านที่มีร่องกลางชิดกับแนวเอ็น

 

ขั้นตอนที่ 2 วางขาคลิปล็อค ตัวแรกตามแนวที่ตั้งไว้ โดยให้ลอนตัวเมีย อยู่ติดด้านหน้า หลังจากนั้น ยึดสกรู 3 ตำแหน่ง

 

ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่นหลังคาแผ่นแรก ล็อคกับขาคลิปล็อค และเหยียบสันลอนให้ล็อคกับตัวแผ่น ทุกสันลอน

 

ขั้นตอนที่ 4 นำขาคลิปล็อคของแผ่นที่ 2 ให้ลอนตัวเมียสอดเข้าไปในร่องของแผ่น และยึดสกรู ขาคลิปล็อค 3 ตำแหน่ง

 

ขั้นตอนที่ 5 นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง ล็อคกับขาคลิป และเหยียบสันสอนทุกสันลอนให้ล็อคกับขาคลิปล็อค แผ่นต่อๆไปให้ใช้วิธีเดียวกัน